Zwrot / wymiana

ZWROTY I WYMIANY

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, muszą Państwo poinformować Firmę Handlową Sp.z.o.o. ul.Zakatek 12  63-400 Ostrów Wlkp  telefonicznie lub mailowo (handlowy@fiha.com.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

– Adresat: FIRMA HANDLOWA SP.Z.O.O, ul. Zakątek 12 , 

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, email: handlowy@fiha.com.pl 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): 

– Adres konsumenta(-ów): 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): 

– Data: 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

WYMIANA

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący może wymienić dany produkt na inny rozmiar lub model. 

Aby dokonać wymiany, należy odesłać zakupiony towar oraz przesłać informację na co ma zostać wymieniony towar.

Kupujący pokrywa koszt wysyłki wymienionego towaru