Procedura reklamacyjna

REKLAMACJE

Każdy zakupiony produkt można reklamować z tytułu rękojmi lub z tytułu gwarancji przez okres 2 lat od daty odtrzymania produktu przez Konsumenta.

Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji towar odsyłany jest na koszt klienta

W przypadku uznania reklamacji, towar odsyłany jest na nasz koszt.

Aby zgłosić reklamację, należy napisać oświadczenie zawierające imię, nazwisko, adres, numer zamówienia oraz dokładny opis wady.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od chwili otrzymania przesyłki od Klienta. Klient zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/